Kurniawan, Abimardha. “Mencapai Keselamatan : Tinjauan Awal Pengaruh Islam Dalam Skriptoria Merapi-Merbabu Abad 16 - 18”. Jurnal Sejarah 1, no. 1 (December 18, 2021). Accessed February 6, 2023. http://jurnalsejarah.org/index.php/js/article/view/73.